ไม้ยืนต้น / แคบ้าน

แคบ้าน

ไม้ยืนต้น

แคบ้าน เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 25 ฟุต เปลือกลำต้นสีน้ำตาลและเป็นตะคระหนา ใบเป็นใบรวม ใบย่อยเล็กขอบขนานปลายมนออกเป็นคู่ ๆ ตรงกันข้ามกว้างประมาณครึ่งนิ้ว ยาวประมาณ 1 นิ้ว ดอกออกเป็นพวงห้อยเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-8 ดอก ดอกแบนคล้ายดอกถั่วยาวประมาณ 2 ½ นิ้ว ดอกมีทั้งสีขาว และสีแดง ฝักเล็กยาวประมาณ 10