ไม้พุ่มเตี้ย / พวงแสดต้น

พวงแสดต้น

ไม้พุ่มเตี้ย

ไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 5 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มแน่นทึบ แต่ลำต้นและกิ่งก้านบอบบาง เปราะหักง่าย ใบจะออกแน่นทึบเป็นกลุ่มแถบปลายกิ่ง หรือตอนบนของลำต้น ใบเป็นใบรวม อยู่ในก้านเดียวกัน ก้านละ 5-7 ใบ ใบจักยาวประมาณ 2 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อตามยอดกิ่ง ดอกสีแสดสดสว่าง มีรูปร่างคล้ายแตรฝรั่ง มีกลีบ 5 กล