ไม้พุ่ม / เกล็ดกระโห้

เกล็ดกระโห้

ไม้พุ่ม

ไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่